201112191324299261e4cMtLMI201112191324299265f6pXGYZ42011121913242992716sdEcKnN201112191324299278G8yDvw1g201112191324299287uuoB7tzr

Aktuellt just nu:

Öppen utbildning i kemiska arbetsmiljörisker. Vår utbildning ger               utbildningsintyg enligt kraven i AFS 2014:43 Läs mer om utbildningen här.

Öppen utbildning för kunskaper i Kvarts, enligt föreskriften Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)

Kundanpassade utbildningar:

Kontakta oss för kundanpassade utbildningar i

kemiska arbetsmiljörisker och kvarts


Vi söker nya kollegor !

Läs mera här.

.


Utbildningar

Vårt mål med utbildningen är att Ni skall, inte bara få en bra utbildning, utan Ni skall ha nytta av den i er vardag.  Vi hjälper Er även att efter utbildningen utveckla kunskapen till kompetens.


Utredningar

Vi gör Riskanalyser och använder systematiska metoder för att upptäcka och värdera risker så att rätt insatser kan sättas in för att eliminera risken eller minska dess negativa konsekvenser enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vad säger Arbetsmiljölagen?

Vi kan vara er skyddsingenjör/arbetsmiljöexpert per uppdrag. Avtal kan tecknas för löpande arbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), enligt AFS 2001:1 (2003:4) och Arbetsmiljölagen.