Utbildningar

 

Vårt mål

Vårt mål med utbildningen är att inte bara ska få en bra utbildning utan ni ska även ha nytta av den i er vardag.

Efter utbildningen hjälper vi er att utveckla den nyvunna kunskapen till kompetens.

 

 

 

 

Kundanpassade utbildningar

Om du har ett speciellt område som ni behöver utbildning kring i arbetsmiljöarbetet kan du med fördel kontakta oss. Vi kundanpassar utbildningarna och ser till att att de är relevanta för just ert företag och och era anställda.

Utbildning i grundläggande arbetsmiljökunskap

Vi är vana utbildare med goda referenser. Vi kan genomföra utbildningar i det mesta vad rör arbetsmijöarbetet, till exempel:

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Grundutbildning i arbetsmiljö

Kontorsergonomi

Buller och vibrationer

Kemiska arbetsmiljörisker

Klimat

Isocyanater & Härdplaster

Belysning

Riskanalyser och konsekvensbedömning

m.m.

Öppna utbildningar i kemiska arbetsmiljörisker

Vi genomför öppna utbildningar i kemiska arbetsmiljörisker. Vår utbildning ger utbildningsintyg enligt kraven i AFS Kemiska arbetsmiljörisker.

Kontakta oss för mer information

 

Vi har även en webutbildning, e-learning. Kostnaden för det är 795 kr exkl moms. Kontakta oss för inloggningsuppgifter. Därefter genomför du utbildningen här:

 

 

 

 

Gemensam grund

Vi utbildar chefer, skyddsombud och övriga arbetstagare var för sig eller, för bästa effekt och för en gemsam grund, tillsammans.

 

 

 

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kvarts - stendamm i arbetsmiljön ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tilllräckliga kunskaper om hälsorisker som r förknippade med hanteringen och hur dessa risker ska förebyggas.

 

Genomför vår webbutbildning och få ett intyg som visar att du har dessa kunskaper.